צור קשר

לפרטים   נוספים   ולבירור   מועדי  הסדנאות

ניתן לפנות לדפנה קמיל בטלפון 050-6995645

או באימייל               dafnakamil@gmail.com

עבודות חדשות באתר
3 kamil 0223 DSCF0812 10 2212-10 2212-13 2212-24 2212-29 2212-30 2212-32 2212-39 2212-4 2212-40 5 6 7 9 DSCF0814