צור קשר

לפרטים   נוספים   ולבירור   מועדי  הסדנאות

ניתן לפנות לדפנה קמיל בטלפון 050-6995645

או באימייל               dafnakamil@gmail.com

עבודות חדשות באתר
20 kamil2 SANYO DIGITAL CAMERA kamil 025 img_9514 071 2212-12 2212-16 2212-19 2212-21 2212-32 2212-36 2212-4 2212-42 2212-43 2212-9 8 9